Video tiến độ quý 2/2020

Video tiến độ quý 1/2020

Nhịp sống sôi động tại Van Phuc City

Hiệp hội đầu tư TP Daegu Hàn Quốc mở đường đầu tư vào Khu đô thị Vạn Phúc

Video tiến độ quý 4/2019