HỘI XUÂN VẠN PHÚC 2020

NOEL 2019
Triệu bước chân - Vạn nụ cười
Ủng hộ quỹ vì người nghèo
TRUNG THU 2019
KHAI GIẢNG TRƯỜNG QUỐC TẾ EMASI
Lễ hộ hoa hướng dương
Run To Give 2018