TIẾN ĐỘ QUÝ 2/2020

Tiến độ Quý 1/2020
Tiến độ quý 4/2019
LỄ CẤT NÓC LÔ K5 & L5
KHỞI CÔNG NHÀ PHỐ LÔ T5
Tiến độ quý 3/2019